สอนตัดเสื้อกัลยา 5/1 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

087-789 1816 , 082-891 9882